P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Aktuality

17. výročí společnosti P&S

     V září roku 2011, v době, kdy oslavila firma Podzimek své 115. narozeniny, oslavila naše mladá společnost 17. narozeniny. Při této příležitosti jsme si připomněli co významného nás za těch 17 let potkalo.
    Společnost P&S, a.s. nevznikla jako pokračovatel tradiční stavební výroby firmy Podzimek a syn, resp. „a synové“, ale jako firma využívající celoživotních znalostí a praxe starých „dědků“, kteří stáli u jejího založení a někteří slouží dodnes.
    Od počátku se orientujeme na úkoly strojírenské, nikoliv na stavební výrobu. Protože však velmi úzce spolupracuje se všemi firmami „Podzimků“, oba obory v průběhu let splynuly v činnost, která umožňuje realizovat unikátní stavební díla. Naše činnost začala v září r. 1994, kdy bylo po havárii v plavební komoře vodního díla Gabčíkovo nutno vyrobit a namontovat čtyři, v evropském měřítku ještě nerealizovaná, klapková vrata pro nouzové zadržení vody a pro převádění povodňových průtoků při velkých vodách. A pak následovaly akce menší i rozsáhlejší, od bazénů u rodinných domů až po malé vodní elektrárny na nejrůznějších místech Evropy. Rekonstruovali jsme lodě, včetně plovoucího divadla bratří Formanů.
    Ve středoevropském regionu jsme jedním z největších dodavatelů čistících strojů česlí všech velikostí a systémů pro vodní elektrárny a čerpací stanice. Společně s naší partnerskou firmou Strojírny Podzimek, s.r.o. se účastníme dodávkami strojní technologie na splavnění Vltavy do Českých Budějovic a dalších vodohospodářských děl včetně protipovodňové ochrany.
    Největší předností naší společnosti, díky níž nás to všechno baví, je naprostá atypičnost dodávek.

5 Nej zakázek společnosti P&S

Malé vodní elektrárny v Litvě
Největší dodávka a montáž technologií a 11 přímoproudých turbín a 2 turbín typu Bánki pro malé vodní elektrárny v Litvě v lokalitách Kulšėnai, Rakiškis, Skleipiai, Gudai, Skuodas, Užpaliai, Ukrinai, Vadagiai.

Investor: Farmář Čepas, Mažeikiu Melioracija, VIKMAKA UAB, Skuodo Melioracija , Aldma
Projekt: P&S, a.s.
Realizace: Ing. Milan Bryscejn
Termín: 1998 - 2004


Náročný transport turbíny na malou vodní elektrárnu Gudai v Litvě

Ochranný přístav Děčín - Rozbělesy na Labi
Rozsahem největší zakázka vybavení přístavů. Dodávka a montáž 12 nových dalb a prodloužení 4 dalb, které zajišťují bezpečné stání lodního parku až do výšky 500leté vody. Celková hmotnost ocelových konstrukcí přesáhla 300 tun. Byly prověřeny povodní na jaře 2006. Jsou to pravděpodobně nejmohutnější dalby, které kdy byly v České republice vybudovány.

Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Projekt: TRANSCONSULT s.r.o.
Generální dodavatel: Zakládání staveb a.s.
Subdodavatel technologie: P&S, a.s.
Termín: 2005 – 2006


Montáž vázacích dalb v přístavu Děčín - Rozbělesy

Čistící stroje pro Egypt
Největší zakázka dodávky čistících strojů. Dodávka čtyř pojízdných hydraulických dvouramenných a dvou pojízdných lanových čistících strojů vtokových kanálů vodní čerpací stanice v lokalitách Nubarria, El Max, El Nour a Zaghloul. Čistící hloubka: až 7,1 m, šířka hrabla: 3 m, nosnost hrabla: až 1000 kg.

Investor: SIGMAINVEST s.r.o.
Projekt: P&S, a.s.
Termín: 2007


Čistící stroj El Max v Egyptě

Přehrada Matka – Makedonie
Dodávka a montáž největšího tabulového uzávěru v historii naší společnosti. Tabulový uzávěr klasické konstrukce rozměru 4,2 x 4,2 m a hmotnosti více než 15 000 kg. V horní části uzávěru jsou vytvořena 2 nerezová nožová šoupata rozměru 420 x 1000 mm pro zajištění asanačního průtoku. Největším problémem byla však doprava uzávěru na montážní místo, které je u paty přehrady v hloubce 27 m pod úrovní hladiny a přístup je jen 80 m dlouhým skalnatým tunelem.

Investor: Mac Hydro Project Co. Makedonie
Projekt: Design & Construction s.r.o.
Termín: 2010


Tabulový uzávěr před expedicí

Plovoucí plastové potrubí Chemopetrol Litvínov a elektrárna Ledvice
Největší dodávky plovoucího plastového potrubí naší společnosti byly zakázka pro Chemopetrol Litvínov a pro elektrárnu Ledvice. Pro Chemopetrol Litvínov jsme v rekordním čase čtyř měsíců instalovali plovoucí potrubí o průměru 560 mm a délce 364 m. Potrubí je uloženo na 27 pontonech délky 12 m z plastových trubek o průměru 2 x 800 mm. Potrubí jsme následně prodloužili o 464 m s celkovou délkou 828 m.
Pro elektrárnu Ledvice jsme dodali a namontovali plovoucí plastové potrubí pro čerpání vody z odkaliště k hydraulické dopravě popílku.

Investor: Chemopetrol a.s., ČEZ a.s.
Projekt: P&S, a.s.
Termín: 2003, 2005 a 2008


Plovoucí plastové potrubí Chemopetrol Litvínov
Ing. Milan Bryscejn, ředitel
T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction