P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

O společnosti

P&S, akciová společnost je součástí uskupení Strojírny Podzimek s.r.o. Toto uskupení má mnohaleté zkušenosti s vodohospodářskými konstrukcemi.
 
Hlavními směry, kterými se společnost nyní zabývá je výroba a dodávky vodních turbín, zařízení na vybavení vodních elektráren, všech druhů čistících strojů česlí vodních elektráren, veškerých vodohospodářských zařízení, protipovodňových uzávěr, jezových klapek, česlových polí, mobilních protipovodňových zařízení a vybavení vodních cest a přístavů.
 
Společnost P&S a.s. je členem sdružení rodinných firem Podzimek, mezi které patří Strojírny Podzimek, s.r.o., Podzimek a synové s.r.o.Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
 
Společnost P&S a.s. je držitelem certifikátu managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009,
dále je členem České protipovodňové asociace a Českého vodocestného sdružení.
 
       
 
        

Základní informace o společnosti
Obchodní jméno:    P&S, akciová společnost
Sídlo:                   Na Pankráci 53, 140 00 Praha 4
Právní forma:         akciová společnost
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2707
IČ:                      61858404
DIČ:                    CZ61858404...................................................................................................................
Bauten zum Wassermanagement, Stahlwasserbau, Turbinen, Wasserkraftwerke, WKW, kleine Wasserkraftwerke, KWKW, schwimmende Wasserkraftwerke, Röhrenturbinen, Kaplan-Turbinen, Bánki-Turbinen, PROPELLER- UND RÖHRENTURBINEN, Wasserräder, Rechenreinigungsmaschinen, Wehre,  Wehrklappen, Stauklappen und Wehranlagen, Klappentore, Schützen und Dammbalken, Grundablässe, Einlaufrechen, Schleusen, Verschlusstore, Schnellverschlusstore, Schleusentore, Schleusen, Hochwasserschutz, Rechen, Hochwasserschutztore, Pumpenprahme, Drehbrücken, Wasserstraßen, Häfen, Stahlkonstruktionen, Schiffsrekonstruktionen, Schiffsumbauten, schwimmende Pipelines, Stahlkonstruktionen.
....................................................................................................................
Водохозяйственные сооружения, турбины, гидроэлектростанции, малые гидроэлектростанции, ГЭС, плавучие электростанции, прямоточные турбины, турбины Каплана, турбины Банки, ПРОПЕЛЛЕРНАЯ ПРЯМОТОЧНАЯ ТУРБИНА, гидроколеса, машины для очистки решëтки, плотина, крылья плотины, клапанные затворы, щитовой затвор, шлюзовые ворота, быстродействующий затвор, ворота судоходного шлюза, судоходные шлюзы, противопаводковая защита, крылья плотины, водозащитная дамба, паводковый водослив, противопаводковые затворы, водочерпальный плот, вращающийся мост, водные пути, порты, металлоконструкции, конструкции кораблей, переоборудование судов, плавующй трубопровод, металлоконструкции, ГЭС, малгидроэлектроста́нция.
....................................................................................................................
La société P&S fabrique une gamme de dégrilleurs indispensables pour le décolmatage des grilles d'entrée d'eau des centrales hydro-électriques, turbines hydro-électrique, portes de barrage. Construction et gestion de l’eau, turbines, centrale hydroélectrique, petit centrale hydroélectrique, PCH, flottant centrale hydroélectrique, turbine à écoulement directe, turbines Kaplan, turbines Banki, propulsion turbine à écoulement directe, norias, dégrilleur pour décolmatage grille, dégrilleurs hydrauliques, dégrilleurs à câbles, déversoir, les vannes à clapet, vannes, les vannes de vidange, rapide-fermeture portes, porte de vannes de tête, vannes de tête, la protection contre les inondations, volets déversoirs, la protection contre les inondations, les murs d'inondation, radeau de pompage, ponts en rotation, les voies navigables, les ports, constructions en acier,  les reconstructions de bateau, les transformations de bateau, pipelines flottant, constructions en acier.
....................................................................................................................
B
udowle hydrotechniczne, turbiny, elektrownie wodne, małe elektrownie wodne, MEW,
pływające elektrownie wodne, turbiny z napływem bezpośrednim, turbiny Kaplana, turbiny Banka, turbina wirnikowa, koła wodne, czyszczarki krat wlotowych elektrowni wodnych, jaz, zastawki jazowe, zastawkowe wrota, zastawki, zabezpieczenia/zawory, automatyczne zawory, wrota śluz żeglugowych, śluzy żeglugowe, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, zastawki jazowe, kraty, przeciwpowodziowe zabezpieczenia, pływajace zestawy pomp, obrotowe mosty, drogi wodne, porty, konstrukcje stalowe, modernizacje jednostek pływających/statków, przebudowy jednostek pływających/statków, pływające rurociągi, konstrukcje stalowe.

T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction