Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Bnkiho turbna

TURBNA BNKI

Turbna je konstrukn jednoduch, regulace proudu se provd pivrnm a otevrnm segmentovho uzvru, kter je ovldn hydraulickm vlcem. Turbnu dodvme s runm ovldnm, nebo s plnou automatickou regulac. Regulan schopnost, konstrukn jednoduchost a vysok spolehlivost – to jsou hlavn pednosti tto turbny. Vhodn pouit pro stedn a vy spdy, kde se vyaduje irok rozsah regulace proudu.
 
Dodvme turbny typu BNKI s vlastnmi konstruknmi pravami, s prmrem rotoru 340 mm a 600 mm ve tyech zkladnch kch.
Schma Bnkiho turbny
 
 
                                      Schmatick ez Bnkiho turbnou
                          
            Pln oteven                                              Regulace prtoku segmentem
 
 
    Rozsah pouit Bnkiho turbny o prmru obnho kola 340 mm (vlevo) a 600 mm