P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Čerpací prám

Velkoobjemové plovoucí čerpací zařízení – Čerpací prám III. generace

Hasičskému záchrannému sboru úspěšné slouží velkoobjemové čerpací zařízení – čerpací prám III. generace, který slouží pro rychlé odčerpání velkého množství vody, která zůstává v krajině a obcích po průchodu povodní. Používá se také při rekonstrukci vodních děl.
  
Historie a využití
Je vhodný pro rychlé odčerpání velkého množství vody při malém výtlaku. Byl vyvinut pro čerpání stavebních jímek, plavebních komor a uzavřených zatopených území po odchodu velkých vod. Čerpací prám s vlastním pohonem (naftový motor) byl vyvinut v technickém rozvoji Povodí Vltavy již v roce 1972 a úspěšně používán při rekonstrukci jezů a opravách plavebních komor. Později byl u Povodí Labe vyvinut čerpací prám II. generace s elektrickým pohonem. Oba typy čerpacích prámů byly prověřeny při povodních na Moravě v roce 1997, kde odčerpávaly vodu z území okolo Veselí nad Moravou, které zůstalo zaplaveno po odchodu povodně. Zde se jasně ukázalo, že typ s naftovým motorem je daleko univerzálnější než s motorem elektrickým (příkon 50 kW), neboť zajistit připojení el. proudu v zatopeném území je velmi obtížné, někdy i nemožné.
 
 
Čerpací prám je dopraven na místo určení na nákladním automobilu a pomocí jeřábu je sejmut z korby
 
Základní údaje a výhody čerpacího prámu III. generace
Tento čerpací prám (s čerpacím výkonem 370 l/s při výtlaku max. 10 m) má výhodu v nízké hmotnosti, malých rozměrech (respektujících průjezdný silniční profil) a možnosti připojení plátěných, kovových či plastových hadic světlosti 250 mm jako přídavné výtlačné potrubí. Čerpací agregát je sestaven ze dvou samostatných jednotek umístěných na dvou rámech. Tyto rámy lze v případě potřeby jednoduše vyjímat z prámu. V případě poruchy jedné jednotky čerpacího agregátu může druhá během případné opravy pracovat aniž by došlo k nadměrnému náklonu prámu. Prám se při případné havárii výtlačného potrubí (únik čerpané vody do čerpadlové vany) nemůže díky plovákům potopit. Sací koše jsou otočné, tedy dobře čistitelné a lze je rychle demontovat pomocí speciálního šroubového mechanismu. Ve spojnicích bočních trupů je vydutý prostor pro ukládání přívěsného lodního motoru, navijáku, řetězu a dalśího potřebného zařízení. Vyčerpaná voda je odváděna plastovými hadicemi, které mohou buď ležet na bočnici prámu nebo se mohou zvednout pomocí tzv. kolébky až do úhlu 37°. Na konec této hadice lze jednoduchou koncovkou připevnit další hadice, které mohou ležet na zemi, na plováku nebo mohou být zavěšeny tak, jak to vyžaduje situace.
 
Vybavení
o       dvě čerpadla DE 250 S, Q = 185 l/s
o       dva motory Honda GX 620
o       naviják Z 310 do 5 tun 50 m řetězu
o       přívěsný lodní motor Mercury Sea 3,67 kW se sklopným závěsem 47.376.10/11
o       3,2 m plastové hadice
o       dvě zpětné klapky CVC – 2727 – P, DN 250 PN 6/40
o       dva gumové kompenzátory ERV 250.16 CR
o       dvě zdvihadla HIT 6 s lanem  
 
Čerpací prám je možno vybavit dalším příslušenstvím, například je možno připojit přídavné osvětlení pro prám i práce mimo něj.
  
Čerpací prám III. generace
 
Hlavní výhody
o       snadný převoz po silnici
o       přívěsný lodní motor zajišťuje dopravu po hladině na místo určení
o       vlastní pohon nezávislý na elektrické přípojce
o       minimalizace možnosti potopení
o       čerpací prám zajistí el. proud i pro záchranné práce v blízkém okolí (osvětlení a různá
         další el. nářadí)
o       nouzový provoz i při poruše jedné jednotky
o       možnost napojení kovových, plastových či plátěných hadic světlosti 250 mm
 
T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction