Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

erpac prm

Velkoobjemov plovouc erpac zazen – erpac prm III. generace

Hasiskmu zchrannmu sboru spn slou velkoobjemov erpac zazen – erpac prm III. generace, kter slou pro rychl oderpn velkho mnostv vody, kter zstv v krajin a obcch po prchodu povodn. Pouv se tak pi rekonstrukci vodnch dl.
  
Historie a vyuit
Je vhodn pro rychl oderpn velkho mnostv vody pi malm vtlaku. Byl vyvinut pro erpn stavebnch jmek, plavebnch komor a uzavench zatopench zem po odchodu velkch vod. erpac prm s vlastnm pohonem (naftov motor) byl vyvinut v technickm rozvoji Povod Vltavy ji v roce 1972 a spn pouvn pi rekonstrukci jez a opravch plavebnch komor. Pozdji byl u Povod Labe vyvinut erpac prm II. generace s elektrickm pohonem. Oba typy erpacch prm byly proveny pi povodnch na Morav v roce 1997, kde oderpvaly vodu z zem okolo Vesel nad Moravou, kter zstalo zaplaveno po odchodu povodn. Zde se jasn ukzalo, e typ s naftovm motorem je daleko univerzlnj ne s motorem elektrickm (pkon 50 kW), nebo zajistit pipojen el. proudu v zatopenm zem je velmi obtn, nkdy i nemon.
 
 
erpac prm je dopraven na msto uren na nkladnm automobilu a pomoc jebu je sejmut z korby
 
Zkladn daje a vhody erpacho prmu III. generace
Tento erpac prm (s erpacm vkonem 370 l/s pi vtlaku max. 10 m) m vhodu v nzk hmotnosti, malch rozmrech (respektujcch prjezdn silnin profil) a monosti pipojen pltnch, kovovch i plastovch hadic svtlosti 250 mm jako pdavn vtlan potrub. erpac agregt je sestaven ze dvou samostatnch jednotek umstnch na dvou rmech. Tyto rmy lze v ppad poteby jednodue vyjmat z prmu. V ppad poruchy jedn jednotky erpacho agregtu me druh bhem ppadn opravy pracovat ani by dolo k nadmrnmu nklonu prmu. Prm se pi ppadn havrii vtlanho potrub (nik erpan vody do erpadlov vany) neme dky plovkm potopit. Sac koe jsou oton, tedy dobe istiteln a lze je rychle demontovat pomoc specilnho roubovho mechanismu. Ve spojnicch bonch trup je vydut prostor pro ukldn pvsnho lodnho motoru, navijku, etzu a dalho potebnho zazen. Vyerpan voda je odvdna plastovmi hadicemi, kter mohou bu leet na bonici prmu nebo se mohou zvednout pomoc tzv. kolbky a do hlu 37. Na konec tto hadice lze jednoduchou koncovkou pipevnit dal hadice, kter mohou leet na zemi, na plovku nebo mohou bt zaveny tak, jak to vyaduje situace.
 
Vybaven
o       dv erpadla DE 250 S, Q = 185 l/s
o       dva motory Honda GX 620
o       navijk Z 310 do 5 tun 50 m etzu
o       pvsn lodn motor Mercury Sea 3,67 kW se sklopnm zvsem 47.376.10/11
o       3,2 m plastov hadice
o       dv zptn klapky CVC – 2727 – P, DN 250 PN 6/40
o       dva gumov kompenztory ERV 250.16 CR
o       dv zdvihadla HIT 6 s lanem  
 
erpac prm je mono vybavit dalm psluenstvm, napklad je mono pipojit pdavn osvtlen pro prm i prce mimo nj.
  
erpac prm III. generace
 
Hlavn vhody
o       snadn pevoz po silnici
o       pvsn lodn motor zajiuje dopravu po hladin na msto uren
o       vlastn pohon nezvisl na elektrick ppojce
o       minimalizace monosti potopen
o       erpac prm zajist el. proud i pro zchrann prce v blzkm okol (osvtlen a rzn
         dal el. nad)
o       nouzov provoz i pi porue jedn jednotky
o       monost napojen kovovch, plastovch i pltnch hadic svtlosti 250 mm