Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Aktuality

istc stroj hrubch esl pro vodn elektrrnu Vran nad Vltavou

V poslednm tvrtlet roku 2011 se nae aktivity v tuzemsku soustedily mimo jin na projekci, konstrukci, vrobu, kompletaci a mont isticho stroje hrubch esl v. jeho pojezdov kolejov drhy a ppojnho vozku kontejneru, pro kterou provozuje spolenost EZ a.s. vodn elektrrnu Vran nad Vltavou. Zcela nov atypick stroj byl po stech vyroben v kooperujc firm ENERGOMONT ve tt nad Labem a pevezen do prostoru zkuebnho stanovit LRE v Roudnici nad Labem. Zde byla ve spoluprci s firmami ENERGOMONT, CHVALIS, HIAB a ELIS dokonena jeho kompletace a provedeny ztov zkouky. Stroj zde byl m.j. vybaven kompatibilnm dcm systmem s bezdrtovm penosem. Po ukonen vroby a proveden „zvodnch zkouek na stn“ za asti uivatele musel bt stroj sten demontovn a pevezen jako nadrozmrn nklad do VE Vran nad Vltavou. Zde byl istc stroj za pomoc mohutnho autojebu usazen na ji pipravenou kolejovou drhu pojezdu. Dolo k doplnn jeho provoznch npln a zapojen hydraulickch i elektrickch obvod. Po pipojen k el. systmu elektrrny bylo provedeno oiven stroje a nsledn spn proveden provoznch zkouek. Po proveden vech nezbytnch reviz a zakolen obsluhy byl stroj v. psluenstv pedn investorovi do uvn. Soubn s vrobou a uvedenm stroje do provozu byla vyhotovovna poadovan projektov dokumentace skutenho proveden.
    istic stroj pro VE Vran nad Vltavou, kter le na pravm behu eky Vltavy jin od Prahy, je umstn na lvce vtokovho kanlu a slou k odstrann plovoucch a sunutch splavenin vtch rozmr zachycench na hrubch eslch. Soust tto investin akce byla rovn nae konstrukce, dodvka a instalace zakiven kolejov drhy pojezdu istcho stroje (s jitnm proti jeho peklopen) v prostoru lvky hrubch esl (pod vedenm VVN), jinho pedmost a gare drbsk techniky.
Ladislav Svtlk

                      istc stroj hrubch esl, vodn elektrrna Vran nad Vltavou