P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Aktuality

Čistící stroj hrubých česlí pro vodní elektrárnu Vrané nad Vltavou

V posledním čtvrtletí roku 2011 se naše aktivity v tuzemsku soustředily mimo jiné na projekci, konstrukci, výrobu, kompletaci a montáž čisticího stroje hrubých česlí vč. jeho pojezdové kolejové dráhy a přípojného vozíku kontejneru, pro kterou provozuje společnost ČEZ a.s. vodní elektrárnu Vrané nad Vltavou. Zcela nový atypický stroj byl po částech vyroben v kooperující firmě ENERGOMONT ve Štětí nad Labem a převezen do prostoru zkušebního stanoviště LRE v Roudnici nad Labem. Zde byla ve spolupráci s firmami ENERGOMONT, CHVALIS, HIAB a ELIS dokončena jeho kompletace a provedeny zátěžové zkoušky. Stroj zde byl m.j. vybaven kompatibilním řídícím systémem s bezdrátovým přenosem. Po ukončení výroby a provedení „závodních zkoušek na stěně“ za účasti uživatele musel být stroj částečně demontován a převezen jako nadrozměrný náklad do VE Vrané nad Vltavou. Zde byl čistící stroj za pomocí mohutného autojeřábu usazen na již připravenou kolejovou dráhu pojezdu. Došlo k doplnění jeho provozních náplní a zapojení hydraulických i elektrických obvodů. Po připojení k el. systému elektrárny bylo provedeno oživení stroje a následné úspěšné provedení provozních zkoušek. Po provedení všech nezbytných revizí a zaškolení obsluhy byl stroj vč. příslušenství předán investorovi do užívání. Souběžně s výrobou a uvedením stroje do provozu byla vyhotovována požadovaná projektová dokumentace skutečného provedení.
    Čisticí stroj pro VE Vrané nad Vltavou, která leží na pravém břehu řeky Vltavy jižně od Prahy, je umístěn na lávce vtokového kanálu a slouží k odstranění plovoucích a sunutých splavenin větších rozměrů zachycených na hrubých česlích. Součástí této investiční akce byla rovněž naše konstrukce, dodávka a instalace zakřivené kolejové dráhy pojezdu čistícího stroje (s jištěním proti jeho překlopení) v prostoru lávky hrubých česlí (pod vedením VVN), jižního předmostí a garáže údržbářské techniky.
Ladislav Světlík

                      Čistící stroj hrubých česlí, vodní elektrárna Vrané nad Vltavou

T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction