P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

V oblasti protipovodňové ochrany společnost P&S realizovala několik velmi důležitých projektů pro ochranu Prahy před povodněmi. Palác Žofín v centru města je chráněn mobilním membránovým protipovodňovým hrazením, které má mnoho výhod oproti klasickým hliníkovým protipovodňovým stěnám. Nejenom, že je jeho pořízení levnější, ale i jeho montáž v případě povodní je velmi rychlá a skladování je možné na místě v podzemních zásobnících.

 
Palác Žofín v Praze je chráněn mobilním membránovým protipovodňovým hrazením

Malou Stranu v blízkosti Karlova mostu chrání 23,5 metru dlouhá, 4,9 metru vysoká a 55 tun těžká protipovodňová posuvná vrata, v případě vysoké hladiny řeky Vltavy uzavírají kanál Čertovka (průměrně 2 x do roka). Vrata byla již několikrát úspěšně odzkoušena povodněmi. 
 
 
Protipovodňová vrata na Čertovce v Praze chrání před zaplavením Malou Stranu
 

Také městská část Praha-Libeň je ochráněna vzpěrnými protipovodňovými vraty o šířce 12 metrů, výšce 10,75 m a celkové hmotnosti 41,5 tuny. Slouží k ochraně před pětisetletou vodou pro přístav a místní městské části. Když povodně nehrozí, jsou vrata otevřená a umožňují vjezd lodím do přístavu.
  
   
Protipovodňová vrata chrání Prahu-Libeň

Hasičskému záchrannému sboru úspěšné slouží velkoobjemové čerpací zařízení – čerpací prám III. generace, který slouží pro rychlé odčerpání velkého množství vody, která zůstává v krajině a obcích po průchodu povodní. Používá se také při rekonstrukci vodních děl. 
 
Čerpací prám III. generace

Na vodních cestách byla realizována protipovodňová opatření v říčních přístavech, na Labi v Děčíně-Rozbělesy, kde bylo umístěno 12 vysokovodních dalb pro kotvení lodí při povodních.
 
 
Vysokovodní dalby v přístavu Děčín-Rozbělesy za normálního stavu (vlevo) a při při jarní povodni 2006

V přístavu Praha-Smíchov bylo realizováno přístavní stání tvořené dalbami spojenými s plovoucími moly, které slouží jako ochrana většiny pražských lodí z centra města v případě vysokých vodních stavů. 
 
 
Protipovodňová ochrana přístavu Praha-Smíchov

Pro přehradu Matka v Makedonii bylo dodáno mobilní protipovodňové hrazení hradidlového typu a vodotěsné dveře.
 
 
Protipovodňové mobilní hrazení pro přehradu Matka v Makedonii
 
T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction