P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Hradidlové mobilní hrazení

Hradidlové mobilní protipovodňové hrazení

Hradidlové hrazení je sestavené z typových hliníkových profilů obdélníkového průřezu 150 x 80 mm s tloušťkou stěny 4 mm běžné tržní produkce. Tyto profily jsou slepeny do celkového profilu 300 x 80 mm a opatřeny průběžným gumovým těsnícím profilem. Stavidlové prvky se zasouvají do slupic z běžného pozinkovaného profilu tvaru „H“, ve kterém je zabudováno svislé těsnění a stahovací mechanismus pro zabezpečení těsnosti. Slupice se při montáži uchytávají na nerezové kotvící desky pouze jedním vysoce pevnostním šroubem, čímž se urychluje celková montáž mobilního hrazení. Nerezové kotvící desky jsou pevně zakotveny do prahové armatury zdiva. Rozteč mezi slupicemi je 3,0 m. Hliníkové hradidlové profily těsní na práh vytvořený spodní stavbou protipovodňové zábrany.  
 
   PŘEDNOSTI:
  • Úspora nákladů použitím standardních běžně vyráběných hliníkových profilů.
  • Úspora času výstavby hrazení – použitím zdvojených hradidel.
  • Méně těsnících spár použitím zdvojených hradidel = méně míst možných průsaků vody.
  • Zanedbatelné výdaje na údržbu použitím nekorodujících materiálů.
  • Snadná manipulace.
  • Krátká doba montáže.
  • Nízká hmotnost jednotlivých hliníkových profilů.
 
Protipovodňové mobilní hrazení pro přehradu Matka v Makedonii
 
T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction