P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Jezové klapky

Klapková vrata v plavební komoře Gabčíkovo – Slovensko

Pro případ havárie plavidla v plavební komoře byla dovybavena klapkovými vraty, která v nouzových situacích pomáhají udržet plavební hladinu na vodním díle, také slouží jako jezové pole v případě katastrofálních povodní, což už bylo několikrát v praxi vyzkoušeno. Podpírané klapky šířky 34 m (2 x 17 m), výšky 5 m a hmotnosti 2 x 56 tun mají největší rozměry, jaké kdy byly na Slovensku a v České republice realizované.
 
Investor: Vodohospodářská výstavba Bratislava
Realizace: 1995
 
Klapková vrata v horním ohlaví plavebních komor VD Gabčíkovo v klidovém stavu a při převádění povodňového průtoku řeky Dunaj v roce 2002

Ocelové klapky pro sportovní slalomovou dráhu na VD Čunovo – Slovensko

Investor: Vodohospodářská výstavba Bratislava
Realizace: 1996

 
Jezový klapkový uzávěr na „divoké vodě“ VD Čunovo     Slalomová dráha na VD Čunovo
 
 
Výtah pro kánoe na VD Čunovo                    Jezová klapka pro regulaci vody ve slalomové dráze
 
 

Jezová klapka Velička

Dodávka a montáž prefabrikované typizované jezové klapky délky 11,4 m a hradící výšky 1,8 m na Baťův kanál. Jezová klapka je vyráběna a namontována jako jeden kus. Prefabrikovaná jezová klapka velmi urychluje montáž a podstatně zjednodušuje potřebné stavební práce.
 
Investor: Povodí Moravy s.p.
Realizace: 2000
 
 
Transport jezové klapky pro jez Velička          Dokončený jez Velička na Baťově kanálu
 

Jezová klapka MVE Bohumilice

Komplexní dodávka a montáž jezové klapky, délky 12 m, hradící výšky 1 m, pro malou vodní elektrárnu Bohumilice.
 
Investor: Volyntech s.r.o.
Realizace: 2008
 
 
Pohled na jez z dolní vody
 

Jezové klapky České Vrbné

Dodávka dvou jezových klapek pro jez České Vrbné na vltavské vodní cestě. Každá z nich je dlouhá 22,5 m, široká 4,6 m a váží kolem 28 t.
 
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Realizace: 2009
 
 
Usazování klapky na jezu České Vrbné            Pravá jezová klapka v provozu
 

Jezová klapka MVE Mělník

Bezpečnostní jezová klapka proti zaplavení podzemních prostor elektrárny Mělník chladící vodou při náhlém odstavení malé vodní elektrárny.
 
Investor: HYDROPOL Project & Management a.s
Rozměry: šířka 7 m, výška 1 m
Realizace: 2012
 

Usazování jezové klapky do MVE Mělník

Jezové klapky Doksany

Nahrazení dvou původních uzávěrů jezovými klapkami z důvodu zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů. Byly demontovány dva staré nevyhovující uzávěry jezových polí, ovládané již nedostačujícím řetězovým mechanismem a po stavebních úpravách osadit nové, moderní, hydraulicky ovládané jezové klapky, pracující plně automaticky. Byly dodány ocelové konstrukce vážící dohromady bezmála 32 tun.
 
Investor: Povodí Ohře, státní podnik
Rozměry: 2 jezové klapky - rozměry: 20 x 2,5 m, hmotnost 32 t
Realizace: 2012


Jez Doksany s novými jezovými klapkami

Jezová klapka Olešná

Výroba a montáž segmentu pro jez Olešná. Montážní práce zahrnovaly demontáž starého segmentu, který byl po 40 letech provozování v kritickém stavu, prahového těsnění, očistění dosedacích ploch a poté osazení novými pryžovými těsnícími profily a novým segmentem.
 
Investor: Povodí Odry, státní podnik
Rozměry: 8,3 x 1,7 x 2,5 m, hmotnost 5,5 t
Realizace: 2013


Jez Olešná s novou jezovou klapkou

T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction