P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Kaplanova turbína

Přímoproudá turbína řady VC 1220

PRO LOKALITY SE SPÁDEM 1,7 - 3,5 m

Turbína VC 1220 je přímoproudá vrtulová turbína, regulovatelná otáčivými lopatkami oběžného kola. Těleso turbíny dotváří hydraulický tvar jednoduchého betonového kanálu v němž progresivně narůstá rychlost proudu vody. Turbína má pro regulaci vlastní hydraulický agregát. Rozsah regulace je ± 10°, rychlost natáčení lopatek 1° za 2 sekundy.
 
Schematické znázornění turbíny VC 1220 - 3,5 N
 
Hodnoty naměřené při provozních zkouškách
T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction