Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Vrata plavebnch komor

Vrata plavebn komory Strnice

Dodvka novch ocelovch vratpro plavebn komoru Strnice v rmci obnovy Baova kanlu.
 
Investor: Povod Moravy s.p.
Realizace: 1998
 
 
Vzprna protipovodov vrataplavebn komory Strnice
 

Doln a horn vrata plavebn komory Hnvkovice vetn pohon

Dodvka hornch a dolnch vrat plavebn komory Hnvkovice vetn pohon. Horn jednokdl deskov vrata o ce 6 metr a vce 10,5 metr a hmotnosti 25 tun. Doln podjezdn stavidlov vrata o rozmrech 6,8 x 10,7 metr a vze bezmla 35 tun jsou zavena na dvou Gallovch etzech a spoutna do hloubky tm 21 metr.
 
Investor: editelstv vodnch cest R
Realizace: 2010
 
                
Horn vrata PK Hnvkovice                           Doln vrata PK Hnvkovice
 
 
Pohon dolnch vrat PK Hnvkovice                  Celkov pohled na plavebn komoru Hnvkovice
 

Doln a horn vrata plavebn komory esk Vrbn vetn pohon

Dodvka hornch a dolnch vrat plavebn komory esk Vrbn vetn pohon. Doln deskov jednokdl vrata s pmm przdnnm o rozmrech 11,2 x 6 m a hmotnosti 20 t. Horn klapkov vrata o rozmrech 4,1 x 6 m a hmotnosti 9,5 t s nepmm plnnm jednostrannm krtkm obtokem.
 
Investor: editelstv vodnch cest R
Realizace: 2010
 
Transport dolnch vratDoln vrata plavebn komory jsou ji na svm mst
 
Osazovn hornch vratplavebn komoryesk Vrbn
 

Doln a horn vrata plavebn komory Hlubok nad Vltavou

Dodvka hornch a dolnch vrat plavebn komory Hlubok nad Vltavou. Doln deskov jednokdl vrata s pmm przdnnm o rozmrech 7,6 x 6 m a hmotnosti 21 t. Horn klapkov vrata o rozmrech 6,6 x 6 m a hmotnosti 13,5 t s nepmm plnnm jednostrannm krtkm obtokem.

Investor: editelstv vodnch cest R
Realizace:
2012

 
Osazovn hornch vrat plavebn komory         Doln vrata plavebn komory