P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Lodě a přístavy

Restaurační loď Moravia

Loď byla přestavěna na moderní restaurační loď s charakteristickou žlutou, plátěnou a sklápěcí střechou na zadní palubě. Tato nepřehlédnutelná loď společnosti AQUAVIA s. r. o. brázdí hladinu Vltavy v Praze dodnes. Úpravy lodi se týkaly změny pohonných agregátů, kormidelních zařízení a řady úprav v zařízení strojovny.
 
Investor: AQUAVIA Praha s.r.o.
Realizace: 1992
 
Restaurační loď Moravia
 
 

Osobní loď Tomáš Baťa

V roce 1996 jsme zajistili pro AQUAVIA s.r.o. přepravu této malé motorové lodi z Baťova kanálu na Vltavu do Prahy a následně byla rekonstruována.
 
Investor: AQUAVIA Praha s.r.o.
Realizace: 1996, 2002
 
Osobní loď Tomáš Baťa
 

Servisní loď SP150 a tlačný remorkér TR500

V rámci této zakázky byl rekonstruován tlačný remorkér a tlačná vana na speciální soulodí. Toto první „ekologické plavidlo“, které zásobuje pohonnými hmotami celou pražskou vltavskou flotilu, zároveň odebírá splaškové a nádní vody z lodí a dodává jim pitnou vodu, je první plavidlo tohoto druhu v České republice.
 
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Realizace: 1998–2000
 
 
Servisní loď SP150                                  Loď obsahuje nádrže na PHM, splašky a nádní vody
 

Divadelní loď Tajemství – plovoucí divadlo bratří Formanů

Pro akci Praha – evropské město kultury 2000 jsme zajišťovali přestavbu lodě na přepravu uhlí o výtlaku 1250 tun na divadelní loď Tajemství bratří Formanů.
 
Investor: Praha 2000 – Město evropské kultury
Realizace: 2000
 
 
Divadelní loď Tajemství
 
 

Přístavní stání a vysokovodní dalby v přístavu Praha – Smíchov

V přístavu Praha – Smíchov bylo realizováno přístavní stání tvořené dalbami spojenými s plovoucími moly, které slouží jako ochrana většiny pražských lodí z centra města v případě vysokých vodních stavů. Zvláštností tohoto přístaviště pro sportovní lodě je první použití plastových rour v České republice jako plováků pro vlastní mola.
 
Investor: České přístavy a.s.
Realizace: 2003     
 
 
Přístavní stání tvořené vysokovodními dalbami a plovoucími moly v přístavu Praha-Smíchov
 
 

Vázací dalby pro servisní loď v Praze

První vázací dalby na volné řece jako trvalý přístav pro kotvení prvního ekologického plavidla v ČR pro tankování plavidel a sběr nádních vod.
 
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Realizace: 2004
 
     
Zarážení kotvící dalby do dna Vltavy  Dokončené přístavní místo pro servisní loď
 
 

Vysokovodní dalby v přístavu Děčín – Rozbělesy

Dodávka a montáž 12 nových dalb a prodloužení 4 dalb, které zajišťují bezpečné stání lodního parku až do výšky 500leté vody. Celková hmotnost ocelových konstrukcí přesáhla 300 tun. Byly prověřeny povodní na jaře 2006. Jsou to pravděpodobně nejmohutnější dalby, které kdy byly v České republice vybudovány.
 
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Realizace: 2005–2006
 
 
Vysokovodní dalby v přístavu Děčín-Rozbělesy za normálního stavu (vlevo) a při při jarní povodni 2006
 
 

Nakládací Ro-Ro rampa – Přístav Drážďany

Zpracování projektu nakládací Ro-Ro rampy v drážďanském přístavu.
 
Investor: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Realizace: 2006–2007
 
   
Ro-Ro rampa v drážďanském přístavu.
Foto: SBO
 
 
T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction