Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Lod a pstavy

Restauran lo Moravia

Lo byla pestavna na modern restauran lo s charakteristickou lutou, pltnou a sklpc stechou na zadn palub. Tato nepehldnuteln lo spolenosti AQUAVIA s. r. o. brzd hladinu Vltavy v Praze dodnes. pravy lodi se tkaly zmny pohonnch agregt, kormidelnch zazen a ady prav v zazen strojovny.
 
Investor: AQUAVIA Praha s.r.o.
Realizace: 1992
 
Restauran lo Moravia
 
 

Osobn lo Tom Baa

V roce 1996 jsme zajistili pro AQUAVIA s.r.o. pepravu tto mal motorov lodi z Baova kanlu na Vltavu do Prahy a nsledn byla rekonstruovna.
 
Investor: AQUAVIA Praha s.r.o.
Realizace: 1996, 2002
 
Osobn lo Tom Baa
 

Servisn lo SP150 a tlan remorkr TR500

V rmci tto zakzky byl rekonstruovn tlan remorkr a tlan vana na speciln soulod. Toto prvn „ekologick plavidlo“, kter zsobuje pohonnmi hmotami celou praskou vltavskou flotilu, zrove odebr splakov a ndn vody z lod a dodv jim pitnou vodu, je prvn plavidlo tohoto druhu v esk republice.
 
Investor: editelstv vodnch cest R
Realizace: 1998–2000
 
 
Servisn lo SP150                                  Lo obsahuje ndre na PHM, splaky a ndn vody
 

Divadeln lo Tajemstv – plovouc divadlo brat Forman

Pro akci Praha – evropsk msto kultury 2000 jsme zajiovali pestavbu lod na pepravu uhl o vtlaku 1250 tun na divadeln lo Tajemstv brat Forman.
 
Investor: Praha 2000 – Msto evropsk kultury
Realizace: 2000
 
 
Divadeln lo Tajemstv
 
 

Pstavn stn a vysokovodn dalby v pstavu Praha – Smchov

V pstavu Praha – Smchov bylo realizovno pstavn stn tvoen dalbami spojenmi s plovoucmi moly, kter slou jako ochrana vtiny praskch lod z centra msta v ppad vysokch vodnch stav. Zvltnost tohoto pstavit pro sportovn lod je prvn pouit plastovch rour v esk republice jako plovk pro vlastn mola.
 
Investor: esk pstavy a.s.
Realizace: 2003     
 
 
Pstavn stn tvoen vysokovodnmi dalbami a plovoucmi moly v pstavu Praha-Smchov
 
 

Vzac dalby pro servisn lo v Praze

Prvn vzac dalby na voln ece jako trval pstav pro kotven prvnho ekologickho plavidla v R pro tankovn plavidel a sbr ndnch vod.
 
Investor: editelstv vodnch cest R
Realizace: 2004
 
Zarenkotvc dalby do dnaVltavy Dokonen pstavn msto pro servisn lo
 
 

Vysokovodn dalby v pstavu Dn – Rozblesy

Dodvka a mont 12 novch dalb a prodlouen 4 dalb, kter zajiuj bezpen stn lodnho parku a do vky 500let vody. Celkov hmotnost ocelovch konstrukc peshla 300 tun. Byly proveny povodn na jae 2006. Jsou to pravdpodobn nejmohutnj dalby, kter kdy byly v esk republice vybudovny.
 
Investor: editelstv vodnch cest R
Realizace: 2005–2006
 
 
Vysokovodn dalby v pstavu Dn-Rozblesy za normlnho stavu (vlevo) a pi pi jarn povodni 2006
 
 

Nakldac Ro-Ro rampa – Pstav Drany

Zpracovn projektu nakldac Ro-Ro rampy v dranskm pstavu.
 
Investor: Schsische Binnenhfen Oberelbe GmbH
Realizace: 2006–2007
 
   
Ro-Ro rampa v dranskm pstavu.
Foto: SBO