Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Mal istc stroje

Spolenost P&S dodv istc stroje esl i pro mal vodn elektrrny s malm vkonem. Vtina takovch istcch stroj jsou atypick.
 
istc stroj vtokovch esl vodn turbny MVE My Vrok