Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Dal projekty

Plovouc socha Vltavy – Praha

Nejvstednj a nejatraktivnj plavidlo, kter kdy Seskupen firem Podzimek realizovalo byla jist plovouc socha Vltavy – ena thotn djinami. Tak znl pvodn nzev sochy tvrce prof. Kurta Gebauera a scenografa Vtka Fejlka.
 
V Holeovickm pstavu lopatou tvoil a tvoil, a zde byla ena dlouh vc ne 26 m a 5,2 m irok. Na pskovou enu spoteboval 70 m 3 psku a na ocelovou kostru 3/4 km ocelovch prut. Pi vech pracch ochotn spolupracoval pan Winkler a jeho firma Konakli. Piel s novou pevratnou mylenkou, e socha Vltavy nebude jenom plavat, ale e se pi kadm pedstaven, tedy tyikrt denn, bude vynoovat a zanoovat.
 
Toto zadn bylo trochu komplikovan, ale ve dobe dopadlo a na pedstaven, kter reroval Jan Kratochvl, osvtloval Petr Brumlich a scnickou hudbou doprovodili Duan Vozry a Eva Turnov, se pr postupn pilo podvat pes 150 000 divk. Noviny se pedhnly ve chvle plovouc sochy u Nrodnho divadla.
 
Investor: Praha 2000 – Msto evropsk kultury
Realizace: 2000
 
 
Plovouc socha Vltavy v Holeovickm pstavu. Plovouc socha Vltavy u Steleckho ostrova
 
 

Dv komory pro men zbytkov radiace - Sttn stav radian ochrany

Mimodn nron dodvka a mont dvou komor na men rovn zasaen lid a pedmt umlou radiac. Komory mus zabrnit prniku vnj radiace zokol a souasn sami nesm vyzaovat dnou umlou radiaci, proto museli bt vyrobeny zmateril „pedatomov doby". Prvn komoru jsme proto vyrobili zpancovch plech nmeckch tankTiger (Tygr)z2. svtov vlky, druhou komoru zodminovacch radlic americkch tank. Hmotnost komor 60 a 90 tun.
 
Investor: Sttn stav radian ochrany
Termn: 2005-2006
 
Komory pro men radiace
 
 

Ochrann dvee pro reaktor Tokamak – Praha

Dodvka ochrannch dv pro halu reaktoru Tokamak v stavu fyziky plazmatu Akademie vd R v Praze 8.
 
Tokamak je experimentln reaktor na vzkum termojadern fze, kter je monm ekologickm zdrojem energie budoucnosti. Vlastn „reaktor“ je darem anglick vldy a byl pivezen z Calemu v Anglii.
 
Investor: stav fyziky plazmatu Akademie vd R
Realizace: 2008
 
Ochrann dve haly reaktoru Tokamak