Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Oton mosty

Oton mosty na Baov kanlu

Dodvka a mont dvou otonch most pes plavebn komory Vnorovy II a Uhersk Ostroh. Mosty jsou tvoeny ocelovou svaovanou konstrukc. Pohon otoe mostu mezi krajnmi polohami v rozsahu 100 zajiuje elektrick, hydraulick nebo run pohon. Most je vyven betonovm protizvam. Zklady a opry mostu lze eit tak, aby zasahovaly minimln nebo vbec do prtonho profilu toku.
 
Nosnost mostu: normln 22 tun – maximln do 50 tun
Dlka mostu: realizovan 9,2 m – maximln 20 m
ka mostu: realizovan 3,5 m – maximln 6,5 m
Hmotnost realizovan ocelov konstrukce: 10 000 kg
 
Investor: Povod Moravy s.p.
Realizace: 2003
 
Oten mostu pes plavebn komoru Vnorovy II ped velkou vodou nebo ped proplutm lod
 
Oton most pes plavebn komoru Uhersk Ostroh