P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Otočné mosty

Otočné mosty na Baťově kanálu

Dodávka a montáž dvou otočných mostů přes plavební komory Vnorovy II a Uherský Ostroh. Mosty jsou tvořeny ocelovou svařovanou konstrukcí. Pohon otoče mostu mezi krajními polohami v rozsahu 100° zajišťuje elektrický, hydraulický nebo ruční pohon. Most je vyvážen betonovým protizávažím. Základy a opěry mostu lze řešit tak, aby zasahovaly minimálně nebo vůbec do průtočného profilu toku.
 
Nosnost mostu: normální 22 tun – maximální do 50 tun
Délka mostu: realizovaná 9,2 m – maximální 20 m
Šířka mostu: realizovaná 3,5 m – maximální 6,5 m
Hmotnost realizované ocelové konstrukce: 10 000 kg
 
Investor: Povodí Moravy s.p.
Realizace: 2003
 
Otáčení mostu přes plavební komoru Vnorovy II před velkou vodou nebo před proplutím lodě
 
Otočný most přes plavební komoru Uherský Ostroh
 
 
T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction