P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Protipovodňové uzávěry

Pojízdná tabulová protipovodňová vrata Čertovka – Praha

Pojízdná tabulová protipovodňová vrata uzavírají při povodni ústí potoka Čertovka, a chrání  tak proti zatopení Malou Stranu. Posuvný tabulový uzávěr, který pojíždí po kolejové dráze ve dně řeky, je 23,5 m dlouhý, 4,5 m vysoký, umožňující nastavení mobilním hrazením na celkovou výšku 7,87 m. Hmotnost celého uzávěru je 52 tun. Vrata byla již několikrát úspěšně odzkoušena při zvýšených povodňových stavech.
 
Investor: Magistrát hl. m. Prahy
Realizace: 2005
 
Stavba Protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy-Malá Strana, Kampa byla oceněna titulem Vodohospodářská stavba roku 2005.
 
 
Protipovodňová vrata na Čertovce v Praze chrání před zaplavením Malou Stranu
 

Protipovodňová vzpěrná vrata Praha – Libeň

Protipovodňová vzpěrná vrata jsou součástí největšího protipovodňového opatření v Praze v ústí potoka Rokytka v Libni. Tento rozsáhlý systém je tvořen souborem protipovodňových hrází, mobilních protipovodňových stěn, dvou vzpěrných vrat a jedné velké přečerpávací stanice a chrání Libeň a Karlín před zatopením. Čerpací stanice pak při uzavření vzpěrných vrat proti velké vodě ve Vltavě musí přečerpat až stoletou vodu na Rokytce. Menší vzpěrná vrata uzavírají ústí potoka a větší vzpěrná vrata uzavírají vjezd do libeňského přístavu a chrání městskou část Libeň před pětisetletou vodou. Když povodně nehrozí jsou vrata otevřená a umožňují vjezd lodím do přístavu. 
 
Větší vzpěrná vrata dodaly a namontovaly Strojírny Podzimek ve spolupráci s P&S a. s. Jsou 11 m vysoká, 12 m široká a váží 2 x 21 tun. Osazení vrat bylo provedeno pomocí těžkého pojízdného jeřábu o maximální nosnosti 200 tun za rekordní 3 hodiny.
 
Investor: Magistrát hl. m. Prahy
Realizace: 2007
 
   
Dodávku a montáž protipovodňových vzpěrných vrat ve vjezdu do přístavu Praha-Libeň zajistily Strojírny Podzimek ve spolupráci s P&S a.s.
 
 

Protipovodňová vrata sportovního přístavu České Vrbné

Návrh, výroba a montáž protipovodňových vrat pro sportovní přístav České Vrbné.
 
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Realizace: 2010
 
Sportovní přístav České Vrbné je opatřen protipovodňovými vraty od firmy Strojírny Podzimek, s.r.o. a P&S, a.s.    Foto: Ředitelství vodních cest ČR
 
T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction