Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Aktuality

Rekonstrukce a modernizace vodn elektrrny Smiice

Spolenost Energo-Pro pistoupila jako majitel ke komplexn rekonstrukci vodn elektrrny na ece Labi ve Smiicch. Prce na elektrrn o vkonu 25 MW byly zapoaty v r. 2011. Na zklad spokojenosti s na prac na jinch zakzkch pro stejnho majitele jsme byli pizvn ke spoluprci na een technologickch celk vtok turbn a procesu istn vstupn vody. Uzavrn vtok turbn pi spdu 8,9 m a prtoku 32 m3/s bylo pvodn zajiovno dvojitmi stavidly typ STONEY, ovldanmi Gallovmi etzy pes mechanick pevody a pohony elektromotory. Pvodn stavidla ntovan konstrukce s tsncmi trmy byla zlikvidovna a nsledn P&S navrhla uzavrn ocelovmi svaovanmi stavidly tsnnmi specilnmi pryovmi profily. Stavidla jsou ovldna hydraulickm systmem pomoc pmoarch hydromotor o prmru 1460 mm s pstnic o prmru 92 mm a se zdvihem 5400 mm. Nae koncepce byla pijata a byli jsme vyzvn ke zpracovn hydraulickch a silovch vpot a ke konstrukci novch stavidel. Ve spoluprci s Vodnmi cestami a Strojrnami Podzimek byly zpracovny vpoty a vrobn dokumentace, kter byla nsledn schvlena objednatelem. Realizace probhla v druh polovin r. 2011 a potkem r. 2012 byly stavidla a jejich systmy uvedeny do provozu.
    Dal oblast, ve kter ns investor podal o nvrh technickho een, byl zpsob istn jemnch a hrubch esl vtok do turbny vetn manipulace se splvm.
    istn hrubch esl v pedpol ntok jsme navrhli pojzdnou hydraulickou rukou se sklopnou hrablic, umoujc shrnovn plovoucch neistot podl celch esl a k jezovmu pili. Vt problm byl s nvrhem itn jemnch esl. Konfigurace vtok do vodn elektrrny neumoovala pojezd istcho stroje po pm kolejov drze, ale bylo nutno dopravu vytenho splv odvzt do mst se zlomovm hlem 162,5 stupn. Byly navreny dv rovn pojezdov drhy propojen kolejovm obloukem o polomr cca 16 m. Otzkou bylo, zda u istcho stroje s rozvorem 5 m a rozchodem 2,15 m bude nutno udlat oton nosnky, nebo zda uveden oblouk projede s pevnmi koly. Po konzultacch ve Vzkumnm stavu kolejovch vozidel jsme se rozhodli pro stavbu stroje s pevnmi koly. Vlastn stroj je elektrohydraulick se sklopnmi rameny a sklopnm hrablem dlky 2,5 m umoujc istn esl do hloubky cca 8000 mm. Vytaen splv si stroj ukld do vlastnho labu, kter se vyprazduje v koncovch polohch vyhrnovacm elem.
    Oba istc stroje byly koncepn schvleny, vyrobeny a uvedeny do provozu v beznu tohoto roku. Celkov se jedn o dal spnou realizaci pro vznamnho odbratele – spolenost Energo-Pro.
Josef Vaverka, nmstek editele P&S a.s.

       istc stroj esl vodn elektrrny Smiice