P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

VODOHOSPODÁŘSKÉ KONSTRUKCE

Společnost P&S má bohaté zkušenosti s realizací vodohospodářských konstrukcí různého typu. V současné době jsou nejvíce realizovány dodávky jezových klapek, česlových polí a prvků vodních cest a přístavů.
 
V oblasti výstavby vodních cest bylo jedním z prvních a zároveň důležitých projektů vodní dílo Gabčíkovo na Slovensku, kde byla dodána klapková vrata, která v případě havárie plavidla v plavební komoře a v nouzových situacích pomáhají udržet plavební hladinu na vodním díle, také slouží jako jezové pole v případě katastrofálních povodní, což už bylo několikrát v praxi vyzkoušeno.
 
Přeprava klapky pro plavební komoru Gabčíkovo
 
Na Baťově kanálu na Moravě byly zrekonstruovány plavební komory a přes ně postaveno několik otočných mostů, které slouží k překročení plavební komory například pro stavební techniku. V případě, že není mostu potřeba, je otočen o 90°, aby uvolnil volný průchod lodím nebo povodním. Byl zde také postaven jez Velička, který udržuje plavební hladinu Baťova kanálu.
 
Největším projektem, na kterém nyní společnost P&S pracuje je splavnění Vltavy do Českých Budějovic, které realizuje Ředitelství vodních cest České republiky. Na tomto projektu se podílí také sesterská společnost Strojírny Podzimek, která je dodavatelem ocelových součástí stavby. Zde společnost P&S pracuje především na modernizaci jezu České Vrbné, kde byla vyměněna betonová jezová pole za moderní jezové klapky, a výstavbě nové plavební komory o délce 45 m, šířce 6 m a hloubce 3 m.
 
 
Pravá jezová klapka VD České Vrbné v provozu   Celkový pohled na plavební komoru Hněvkovice
 
T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction