Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

VODOHOSPODSK KONSTRUKCE

Spolenost Strojrny Podzimek, s.r.o. m bohat zkuenosti s realizac vodohospodskch konstrukc rznho typu. V souasn dob jsou nejvce realizovny dodvky jezovch klapek, eslovch pol a prvk vodnch cest a pstav.
 
V oblasti vstavby vodnch cest bylo jednm z prvnch a zrove dleitch projekt vodn dlo Gabkovo na Slovensku, kde byla dodna klapkov vrata, kter v ppad havrie plavidla v plavebn komoe a v nouzovch situacch pomhaj udret plavebn hladinu na vodnm dle, tak slou jako jezov pole v ppad katastroflnch povodn, co u bylo nkolikrt v praxi vyzkoueno.
 
Peprava klapky pro plavebn komoru Gabkovo
 
Na Baov kanlu na Morav byly zrekonstruovny plavebn komory a pes n postaveno nkolik otonch most, kter slou k pekroen plavebn komory napklad pro stavebn techniku. V ppad, e nen mostu poteba, je otoen o 90, aby uvolnil voln prchod lodm nebo povodnm. Byl zde tak postaven jez Velika, kter udruje plavebn hladinu Baova kanlu.
 
Nejvtm projektem, na kterm nyn spolenost Strojrny Podzimek, s.r.o. pracuje je splavnn Vltavy do eskch Budjovic, kter realizuje editelstv vodnch cest esk republiky.
 
 
Prav jezov klapka VD esk Vrbn v provozu   Celkov pohled na plavebn komoru Hnvkovice